На 10 май 2018 година се проведе Зонален турнир за деца и младежи в риск гр. Търговище. Изборът на гр. Търговище за провеждане на зоналния турнир бе направен поради увеличения брой на центровете за настаняване от семеен тип в региона. Съорганизатор на турнира бе клуб „Широко сърце“, гр. Търговище. Поканени за участие бяха възпитаниците на 12 ДДЛРГ, ЦНСТ, СУПЦ и SOS от региона. Акцентът бе върху футбола и баскетбола. Почти всички деца, които участваха във футбола се включиха и в баскетбола. Събитието се проведе на територията на СК на УСШ и баскетболната зала. Всички призьори получиха медали и предметни награди.