Българска спортна федерация за деца и младежи в риск работи активно за организиране на спортния живот на възпитаниците на домовете за деца лишени от родителска грижа. Тя е сдружение с нестопанска цел, създадено за осъществяване на дейност в обществена полза и е единствената по рода си спортна организация, получила Лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за извършване на социална услуга за деца.

Федерацията е многоспортова и има за цел развитие, подпомагане, популяризиране и създаване на условия за спорт и физическа активност на децата и младежите, лишени от родителска грижа. Защото спортът дава възможност за обединяване на деца с различен произход, както и им дава шанс да се докажат на едно поприще, където е важен всеки индивид. По този начин се развиват много полезни качества и децата се интегрират реално в живота извън дома, така някои от тях получават още един шанс – да станат професионални спортисти.

НЕКА ДА ДАДЕМ ШАНС НА ВСЯКО ДЕТЕ
ДА ИЗПИТА УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ПОБЕДАТА!

Цялостната дейност на Българската федерация за деца и младежи в риск е подчинена на целта да се подпомогне реализацията на личностните качества и социалната интеграция на физически дееспособните деца и младежи в неравностойно положение. Посредством социалния феномен СПОРТ да дадем своя принос за тяхното по-добро бъдеще!

Ние работим с цел развитие, подпомагане, популяризиране и създаване на условия за спорт и физическа активност на децата и младежите, лишени от родителска грижа, чрез:

  • провеждане инициативи и дейности за интеграцията им в обществото;
  • създаване на траен интерес към спорта и физическата активност във всички възрасти на децата и младежите лишени от родителска грижа, както и създаване на условия за учебно тренировъчна и спортно състезателна дейност;
  • създаване на условия за активен отдих през почивните и ваканционните дни чрез организиране на учебно тренировъчни и възстановителни лагери;
  • разработване на стратегически програми за развитието на детско юношеския спорт в домовете за деца, лишени от родителска грижа, за повишаване на физическата им дееспособност;
  • съдействие за създаване на информираност в обществото по проблемите свързани със социалната интеграция на децата, лишени от родителска грижа.

Почетен председател на Българска спортна федерация за деца и младежи в риск е г-жа Стефка Костадинова, председател на Българския олимпийски комитет и световен шампион на скок височина.

Председател на Управителния съвет на федерацията е г-н Анатоли Илиев, дългогодишен деятел на физкултурата и спорта.

Членове на Управителния съвет на федерацията са:
Анатоли Благоев Илиев
Гергана Стефанова Стефанова
Лиляна Томова Радева
Ирена Людмилова Георгиева
Роберт Миланов Гергов

За осъществяване целите на Федерацията в страната на териториален принцип са създадени спортни клубове “Широко сърце” за работа с домовете за децата, лишени от родителска грижа. С тяхно съдействие от 2002 година се провеждат Коледни турнири по пет вида спорт – футбол, баскетбол, тенис на маса, бягане и бадминтон, а от 2005 година – и Великденски турнири. До момента клубове „Широко сърце” има в: София, Пловдив, Габрово, Русе, Шумен, Бургас, Плевен, Сливен,Варна и Стара Загора. В процес на регистрация са и клубовете в Благоевград и Несебър.