Българска спортна федерация за деца и младежи в риск се радва на сътрудничеството на:

 • Министерство на младежта и спорта;
 • Държавна агенция за закрила на детето;
 • Фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика;
 • Български олимпийски комитет;
 • Столична община;
 • Община Пазарджик;
 • Община Шумен;
 • Община Пловдив;
 • Община Габрово;
 • Община Бургас;
 • Община Русе;
 • Община Плевен;
 • Община Сливен;
 • Община Враца;
 • Община Хасково;
 • Община Варна;
 • Община Монтана;
 • Община Велинград;
 • Община Поморие – с. Бата;
 • Община Правец – с. Разлив;
 • Община Брацигово;
 • Община Панагюрище;
 • Българска федерация лека атлетика;
 • Българска федерация баскетбол;
 • Българска федерация тенис на маса;
 • Българска федерация бадминтон;
 • Български футболен съюз;
 • Медийни партньори на Българска спортна федерация за деца лишени от родителска грижа са БНТ, Нова Телевизия, bgnes.com и Дарик Радио.

Българска спортна федерация за деца и младежи в риск е асоцииран член на ENGSO. ENGSO е  най-голямата европейска неправителствена спортна организация с нестопанска цел с обществени отговорности. Тя е асоциация на национални спортни федерации и национални олимпийски комитети от 34 европейски страни.

Мисията на ENGSO е да насърчава интереса на спортните организации в Европа. ENGSO съществува, за да бъде новатор и да води до промени в политическата сфера на спорта, силна мрежова организация за спорт в Европа и е партньор на европейските правителствени институции, които се занимават пряко или косвено със спорт.

 

Българска спортна федерация за деца и младежи в риск изказва своята голяма благодарност към спонсорите и дарителите, които със своята съпричастност към проблемите на децата допринасят за осъществяването на дейността ни!

 

Bulgarian Sports Federation for Children and Youth at Risk is glad to cooperate with:

 • Ministry of Youth and Sport;
 • State Agency for Child Protection;
 • Ministry of Labor and Social Policy;
 • Bulgarian Olympic Committee;
 • Sofia Municipality;
 • Municipality of Pazadzhik;
 • Municipality of Shumen;
 • Municipality of Plovdiv;
 • Municipality of Gabrovo;
 • Municipality of Burgas;
 • Municipality of Russe;
 • Municipality of Pleven;
 • Municipality Sliven;
 • Municipality of Vratsa;
 • Municipality of Haskovo;
 • Municipality of Varna;
 • Municipality of Montana;
 • Municipality of Velingrad;
 • Municipality of Pomorie – Bata;
 • Municipality of Pravets – Razliv;
 • Municipality of Bratsigovo;
 • Municipality of Panagyurishte;
 • Bulgarian Light Athletics Federation;
 • Bulgarian Basketball Federation;
 • Bulgarian Table Tennis Federation;
 • Bulgarian Badminton Federation;
 • Bulgarian Football Union;
 • Media partners – Bulgarian National Television, Nova TV, bgnes.com, Darik Radio.

Bulgarian Sports Federation for Children and Youth at Risk is an associated member of ENGSO. ENGSO  is a not for profit organisation with public responsibilities, the umbrella organisation of National Sport Confederations and National Olympic Committees from 34 European countries.

The mission of ENGSO is to represent, develop and advocate for voluntary-based sport in Europe. ENGSO is fulfilling its vision and mission through three areas:

 • ENGSO advocates for European policy that enables a thriving civil society of sport and the modernisation of the sports movement
 • ENGSO is a platform for developing and exchanging ideas that enhance the importance of grassroots sport
 • ENGSO’s organisation, finances and brand fully support our vision and mission.

 

 

Bulgarian Sports Federation for Children and Youth at Risk would like to express our gratitude to the sponsors and donators whose understanding the problems of the children and young people at risk contribute to the fulfilment of our activities and aims!