Българска спортна федерация за деца и младежи в риск се радва на сътрудничеството на:

 • Министерство на младежта и спорта;
 • Държавна агенция за закрила на детето;
 • Фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика;
 • Български олимпийски комитет;
 • Столична община;
 • Община Пазарджик;
 • Община Шумен;
 • Община Пловдив;
 • Община Габрово;
 • Община Бургас;
 • Община Русе;
 • Община Плевен;
 • Община Сливен;
 • Община Враца;
 • Община Хасково;
 • Община Варна;
 • Община Монтана;
 • Община Велинград;
 • Община Поморие – с. Бата;
 • Община Правец – с. Разлив;
 • Община Брацигово;
 • Община Панагюрище;
 • Българска федерация лека атлетика;
 • Българска федерация баскетбол;
 • Българска федерация тенис на маса;
 • Българска федерация бадминтон;
 • Български футболен съюз;
 • Медийни партньори на Българска спортна федерация за деца лишени от родителска грижа са БНТ, Нова Телевизия, bgnes.com и Дарик Радио.

Българска спортна федерация за деца и младежи в риск е асоцииран член на ENGSO. ENGSO е  най-голямата европейска неправителствена спортна организация с нестопанска цел с обществени отговорности. Тя е асоциация на национални спортни федерации и национални олимпийски комитети от 34 европейски страни.

Мисията на ENGSO е да насърчава интереса на спортните организации в Европа. ENGSO съществува, за да бъде новатор и да води до промени в политическата сфера на спорта, силна мрежова организация за спорт в Европа и е партньор на европейските правителствени институции, които се занимават пряко или косвено със спорт.

 

Българска спортна федерация за деца и младежи в риск изказва своята голяма благодарност към спонсорите и дарителите, които със своята съпричастност към проблемите на децата допринасят за осъществяването на дейността ни!