На 10 май 2016 година се проведе Зонален турнир за деца лишени от родителски грижи гр. Търговище. Изборът на гр. Търговище за провеждане на зоналния турнир бе направен поради увеличения брой на центровете за настаняване от семеен тип в региона. Съорганизатор на турнира бе клуб „Широко сърце“, гр. Търговище. Поканени за участие бяха възпитаниците на 12 ДДЛРГ, ЦНСТ, СУПЦ и SOS от региона. Акцентът бе върху футбола и баскетбола. Почти всички деца, които участваха във футбола се включиха и в баскетбола. Събитието се проведе на територията на СК на УСШ и баскетболната зала. Наградите връчи г-жа Емине Якубова – Зам. Кмет на град Търговище. Всички призьори получиха медали и предметни награди.

100_3377 100_3387