Един от най-добрите спортни клубове в Турция е партньор на БСФДМР по проект FUN LEGACY, финансиран по програма Еразъм+ СПОРТ

KARGENC CLUB (Karasu Genclik, Sanat ve Spor Kulubu Dernegi) е създаден в град Сакария, община Карасу, през 2010 г. като младежка асоциация. Състои се от доброволци – учители, студенти и млади хора. Основната му цел е да насърчава младите хора да се занимават със здравословен начин на живот, да ги държи далеч от лошите навици, да подкрепя тяхното включване в процеса на вземане на решения и активна и отзивчива социална среда. Освен това той се опитва да създаде атмосфера, в която младите хора да се чувстват креативни, свободни и доволни, за да ги държат далеч от заобикалящи ги лоши примери и модели за подражание, подкрепя младите хора да открият собствените си способности.

KARGENC CLUB предоставя курсове по изкуство, театър, музика и спорт за млади хора и студенти. Той също така организира събития като улични фестивали, културни посещения, изложби, съвместни срещи, музикални и танцови организации с доброволни благотворителни организации. В същото време KARGENC CLUB провежда проучвания, които насочват младите хора към техните таланти. В сътрудничество с община Карасу организира туризъм и дейности за превенция от заседнал начин на живот и затлъстяване.

Специални интереси клубът има в следните области:

Превенция на спортни наранявания

Спортните наранявания са неизбежни по време на спортна дейност, така че тази ситуация кара клуба да вземе предвид превенцията на нараняванията за по-добри спортни занимания. В сътрудничество с провинциална дирекция на Националното образование на Сакария, KARGENC CLUB осигурява обучения за превенция на спортни наранявания за учители по физическо възпитание и треньори, които работят с деца и младежи.

Клубът съдейства да се поддържа добра статистика за спортни наранявания на младите хора, заедно с учители по физическо възпитание, чрез следващи турнири, реализирани в училището.

Здравословен живот и двигателна активност

KARGENC CLUB приема истината, че затлъстяването и бездействието са едни от най-големите заплахи за човечеството и основни причини за много заболявания. Поради тази причина се опитва да създаде среда, която насърчава младите хора да спортуват и иска да придобият естествени хранителни навици. Всяка година клубът организира турнири по плажен волейбол и плажен футбол в сътрудничество с община Карасу. Освен това, KARGENC CLUB ангажира младите хора чрез туризъм, традиционни дни за приготвяне на здравословна храна, посещения на села и повишаване на осведомеността за вредата от прекомерната употреба на електронни устройства.

Социално включване

Организиране на масови турнири – тези турнири помагат на младежите, които нямат възможност да спортуват,  да ползват спортна инфраструктура.

Традиционни игри

KARGENC CLUB се интересува от традиционните игри и организира улични фестивали, за да се играят традиционни игри за деца в местната общност.

Дейностите, свързани с традиционните игри, се организират в сътрудничество с Провинционална Дирекция „Национално образование“, за да поддържат по още един начин младите хора активни. KARGENC CLUB изследва традиционните игри и провежда обучения на учители в началните училища. Свързан с традиционните игри, клубът изпълнява спортен проект по програма „Еразъм +“, наречен „Традиционните игри се срещат“.

Спортни отбори

KARGENC CLUB се занимава с любителски спорт и всяка година клубните спортисти посещават Международни спортни игри Euroijada с активни отбори по баскетбол, футзал и волейбол.

Околна среда и рециклиране

Клубът произвежда артистични продукти от рециклирани материали и организира изложба от тези продукти на специално отредена улица за рециклиране в градския парк в Карасу. KARGENC CLUB насърчава младите хора да защитават красотата на Карасу, който е известен с изключително дългия си плаж, с подкрепата на община Карасу. Той организира дейности по почистване на брега на Карасу и разходки в Acarlar Longozu, който е лонгозна гора, с учители и млади хора. KARGENC CLUB работи върху плакати за екологично почистване и рециклиране в училищата, подготвя документи, които обръщат внимание на чистотата и рециклирането на околната среда и се опитва да повиши обществената информираност, като ги разпространява в ресторантите в града.

KARGENC CLUB е реализирал повече от 20 проекта за обмен на младежи в областта на социалното включване, междукултурното образование, борбата с тормоза и реч на омразата, приобщаващите училища, здравословния начин на живот, храненето и спорта.