Спортен клуб от Арад, Румъния, организатор на множество отличени спортни събития партнира на БСФДМР в проекта FUN LEGACY, финансиран по програма Еразъм+ СПОРТ

Multisport Experience Club е нестопанска организация, фокусирана върху популяризирането на спорта като средство за здравословен начин на живот, с доказан опит в организирането на местни спортни събития и дейности за и с млади хора. CSEM активно насърчава, подкрепя и насърчава участието в множество спортове, за да помогне на децата и младежите да подобрят своите физически, умствени и социални умения.

През периода 2012-2017 г. CSEM реализира следните цели:

– Да ​​включи в провеждане на маратон най-малко 1% от населението от град Арад;

– Да привлече най-малко 30 членове на организацията, за да се реализира полумаратон;

– Да привлече най-малко 15 членове на клуба за реализиране на маратон;

– Най-малко един член на организацията да реализира състезание от веригата IRON MAN  (3,8 км плуване, 180 км колоездене, 42,197 км бягане).

Сега тя продължава да включва хората в масовия спорт на по-високо ниво.

През първите 5 години на съществуването си (2013-2017 г.) CSEM организира повече от 22 събития за популяризиране на спорта и здравословния начин на живот:

– Велосипедно състезание Căsoaia – 2013;

– Полумаратон и пътно бягане на окръг Арад – 2013 г .;

– Зелен дуатлон – 2013;

– Арад Дуатлон – 2014-2017;

– Арад триатлон – 2014-2016;

– Фестивал на доматите на велосипеди – 2013-2017;

– Велосипедно състезание Peștera Românești – 2015;

– Funsbee – Frisbee event – 2015;

– Маратон, полумаратон и асфалтово бягане на Арад – 2014-2017

На всички тези събития CSEM е успял да привлече над 12000 участници. Освен организирането на местни и регионални спортни събития, CSEM им фокус и върху:

– Изпълнение на спортни дейности, проекти и програми;

– Организиране на спортни състезания, събития и проекти на местно, национално и международно ниво;

– Развитие на сътрудничество с подобни организации;

– Насърчаване на здравословния начин на живот сред децата и младежите;

– Развитие на управленски и лидерски умения на младите хора;

– Популяризиране и развитие на междукултурни програми.

Клубът работи с младежи в дейности, посветени на спорта, но хора от всички възрастови групи имат достъп до организираните събития. CSEM работи ежедневно с местни и доброволци от европейската доброволческа служба (EVS), тъй като счита, че е най-полезно за всички участващи страни. За последните три години CSEM участва в повече от 30 EVS проекта, повечето от тях в областта на спорта и младежта. Работата с младите хора помага да се възприема по-здравословен начин на живот, да се развият предприемачески умения и улесняват личностното развитие.

Международният елемент е със сериозно присъствие в дейността на организацията. Освен доброволци на EVS, тя се опитва винаги да включва международно сътрудничество в дейности и събития. Например през 2015 г. CSEM е привлякла спортисти от 18 различни страни и 20 румънски окръга.

Иновативен елемент за младежта, който CSEM създаде и използва, е „Деветата компетентност – спортната компетентност“. CSEM внесе предложение в Националната агенция и Европейската комисия за въвеждане на спортната компетентност в обучението за възрастни. Клубът смята, че включването на тази компетентност в EUROPASS е много важно, за да се помогне на младежите да се борят със затлъстяването, да създадат навик за здравословен начин на живот и да се грижат за собственото си здраве. CSEM създаде специален тренировъчен план със спортен треньор, като част от учебното пространство, улеснено за доброволците от EVS.

Членове:

Настоящият екип се състои от 31 души (4 учредители и 27, които се присъединяват по-късно). Те идват от различни среди и имат опит в доброволческата дейност и тренировките, както и в организирането на спортни събития за младите хора.

Постоянен персонал:

2 служители/постоянен персонал и 5 служители на непълно работно време, които са ангажирани, когато ситуацията го изисква, в наставничество, организиране на събития, курсове по румънски език, координация и т.н.

Местни доброволци:

CSEM разчита изключително много на подкрепата на местните доброволци за всички наши проекти и събития. Той има специализирана мрежа и определени хора, работещи с тях по време на доброволческия процес и включващи от 10-20 доброволци за малки събития/проекти до над 300 доброволци, какъвто е случаят с Арад Маратон.

Награди през годините:

– Най-популярно събитие в Арад – 2014, 2015 (Arad Marathon)

– Най-популярeн спортен проект в Арад – 2015 г. (Arad Marathon)

– Събитие на годината за любители в окръг Арад – 2015г

– Грамота за участие в общността и насърчаване на доброволчеството – 2015 г.

– Номинирано най-добро събитие в Националната Гала на доброволчеството – 2015 (Arad Marathon)

– Победител в Националната Гала на доброволчеството – 2016 г., Арад Маратон (203 доброволци, повече от 7000 доброволчески часа, 1956 участници)

– Победител в Националната Гала за доброволчество – 2018, Арад Маратон

Повече за организацията:

http://www.experientamultisport.ro/,

www.maratonarad.ro,

www.cautasport.ro.