На 19 август 21 участници от трима балкански спортни организации се събраха, за да обменят знания за балканското наследство и традиционните игри – спортни инструктори и учители.
Клуб Kargenc представи традиционните игри и спортове, които са идентифицирани от тях изследването по проекта. Обяснения за произхода, културните и исторически корени, правилата на игрите бяха дадени за партньорите. Представени и обсъдени бяха и видеоклипове – как се играе и как се обучават други деца и инструктори да ги прилагат.
В красивия парк Kent в Сакария домакинът направи забавна презентация на собствени игри, включващи деца и спортни учители от клуб Kargenc.

Освен чисто административни въпроси, партньорите обсъдиха как допълнително да се популяризират традиционните игри сред децата от семейства в неравностойно положение и как да се включат клубните спортни инструктори и треньори в изграждането на силна връзка между поколенията с такива деца.

Очаквайте следващата ни среща в Арад, която ще се проведе в периода 26-28.09.2021!