Можем ли да се научим да събираме разделно отпадъци като играем?

Може ли местната власт да се вслуша в мнението на децата за разделното събиране на отпадъци?

Как един кмет да направи така, че всички граждански организации да го подкрепят в усилията му за екологично образование на децата и по този начин да спести разходи?

Къде и как да инвестира спестеното?

На тези въпроси отговори дава Младежки спортен клуб ВАРНА, който сключи договор за изпълнение на проект по Оперативна програма ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ. Разработен съвместно с нашите партньори от АГЕНДА ООД, този проект ще подкрепи гражданското участие в процесите на вземане на решения в община Долни чифлик, област Варна, като в рамките на 10 месеца създаде и тества инструментариум за периодичен граждански мониторинг  върху действията, решенията и екологичните политики, провеждани от общинската администрация.
Дейностите по проекта ще ангажират младите представители на местната общност – деца и младежи, тъй като те са важен двигател на промяната. Ще бъде извършено проучване на нагласите на 100 ученици от основните училища и 20 други заинтересовани представители по отношение на разделянето на твърдите отпадъци на територията на училищата. Ще бъдат предложени и тествани креативни образователни инициативи за създаване на умения за разделно събиране чрез включване на децата в интерактивни игри и двигателна активност.
Очакванията на клуба са в края на проекта да бъдат отправени препоръки и успешно тествани нови методи на взаимодействие, свързани с прилагането на местни екологични политики по сметосъбиране.