Развълнувани сме да съобщим, че нов наш проект по програма „Еразъм+“ за европейско спортно събитие с нестопанска цел беше одобрен от EACEA.

Основната цел на проекта NO FIRE е да организира иновативни европейски местни събития с нестопанска цел, насочени към насърчаване на участието в спорт и физическа активност, като същевременно повишава осведомеността относно важния принос, който спортното движение има за справяне с основните екологични предизвикателства, засягащи изменението на климата. Проектът ще използва древната концепция за ЧЕТИРИТЕ елемента, от които се състои всичко, като насърчава свързаните с тях спортове. Всеки партньор по проекта ще организира спортно събитие, посветено на един от елементите – ВОДА, ВЪЗДУХ, ЗЕМЯ – като организира спортни състезания, свързани с този елемент.

Четвъртият елемент – ОГЪНЯТ – няма да бъде изследван, като по този начин ще се наблегне на посланието, че огънят означава горещина, символизираща глобалното затопляне, следователно – той не е за игра.

Ще бъдат проведени три устойчиви спортни събития, демонстриращи как спортните организации могат да проправят пътя към намаляване на въглеродния отпечатък когат организират международни състезания на местно ниво. Община Лисабон, Португалия, ще бъде домакин на състезания по плуване, водна топка и адаптирано плуване. В България таекуондото, брейк денсът и стрийт фитнесът ще бъдат популяризирани от Българската спортна федерация за деца и младежи в риск, а община Чорлу, Турция, ще бъде домакин на състезания по баскетбол, волейбол и паркур.

Очаква се в дейностите по проекта да се включат 1260 уязвими младежи, с ограничени възможности, включително с увреждания.

Освен това обученията за местните общности и внимателно подбраните участници ще дадат на младите хора необходимите знания и умения за действие в полза на опазването на околната среда, като ги стимулират за отговорно поведение при и чрез практикуване на физически дейности.

Семинарите, насочени към местната спортна общност, ще повишат осведомеността относно въздействието на изменението на климата върху спорта и важния принос, който спортът може да даде за постигане на целите на ЕС в областта на екологичната устойчивост.