ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“

ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ДОСТЪПЕН СПОРТ КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА: Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи. Координатор и инициатор на проекта, федерацията отговаря за цялостната координация и управление на проектните дейности ПАРТНЬОРИ: Проектът се реализира в партньорски консорциум от 8 държави и 12 партньора. Партньори: ОБЩИНА БАЛЧИК /България/  – дългогодишен опит в разработването и [...]