ЗАБАВНО НАСЛЕДСТВО2021-02-04T11:41:58+02:00

FUN LEGACY | 613537-EPP-1-2019-1-BG-SPO-SSCP

Проект по програмата Еразъм ще съживява традиционните игри със съдействието на БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК

Проект по програма „Еразъм“ ще съживи позабравените традиционни спортове. Инициативата е на БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК и включва партньори от Турция и Румъния. Целта е да се запознаят младите с позабравените спортни активности, които преди години бяха част от ежедневието и обичани от редица поколения. Народна топка, челик, ръбче и други подобни игри ще бъдат представени от българска страна, останалите държави също ще презентират характерните за техните нации традиционни игри и спортове.

Първото заседание на работната група се състоя дистанционно и бе ръководено от координатора по проекта Кристиана Казанджиева. От Информационния център на БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК в интернет чата се включиха още президентът на Федерацията Анатоли Илиев, спортният координатор Дамян Диков и медийният експерт Тодор Шабански.

Партньорите уточниха датите и местата на отделните презентации, които ще се състоят тази есен и в началото на следващата година. Всяка държава ще приеме останалите участници и в продължение на 2-3 дни ще представи с демонстрации и турнири основните правила и специфики на позабравените вече традиционни спортове, игри и дисциплини.

Новини по проекта

Какъв страхотен ден за ЗАБАВНО НАСЛЕДСТВО в Сакария!

На 19 август 21 участници от трима балкански спортни организации [...]

Multisport Experience Club Румъния – партньор по проект FUN LEGACY

Спортен клуб от Арад, Румъния, организатор на множество отличени спортни [...]

19 февруари 2021|Новини, Проект забавно наследство|

Партньори

1.) Asociația Club Sportiv Experiența Multisport (Multisport Experience Club) (CSEM)

Multisport Experience Club е нестопанска организация, фокусирана върху популяризирането на спорта като средство за здравословен начин на живот, с доказан опит в организирането на местни спортни събития и дейности за и с млади хора. CSEM активно насърчава, подкрепя и насърчава участието в множество спортове, за да помогне на децата и младежите да подобрят своите физически, умствени и социални умения.

През периода 2012-2017 г. CSEM реализира следните цели:

– Да ​​включи в провеждане на маратон най-малко 1% от населението от град Арад;

– Да привлече най-малко 30 членове на организацията, за да се реализира полумаратон;

– Да привлече най-малко 15 членове на клуба за реализиране на маратон;

– Най-малко един член на организацията да реализира състезание от веригата IRON MAN (3,8 км плуване, 180 км колоездене, 42,197 км бягане).

Сега тя продължава да включва хората в масовия спорт на по-високо ниво.

През първите 5 години на съществуването си (2013-2017 г.) CSEM организира повече от 22 събития за популяризиране на спорта и здравословния начин на живот:

– Велосипедно състезание Căsoaia – 2013;

– Полумаратон и пътно бягане на окръг Арад – 2013 г .;

– Зелен дуатлон – 2013;

– Арад Дуатлон – 2014-2017;

– Арад триатлон – 2014-2016;

– Фестивал на доматите на велосипеди – 2013-2017;

– Велосипедно състезание Peștera Românești – 2015;

– Funsbee – Frisbee event – 2015;

– Маратон, полумаратон и пътно бягане на Арад – 2014-2017

На всички тези събития CSEM е успял да привлече над 12000 участници. Освен организирането на местни и регионални спортни събития, CSEM им фокус и върху:

– Изпълнение на спортни дейности, проекти и програми;

– Организиране на спортни състезания, събития и проекти на местно, национално и международно ниво;

– Развитие на сътрудничество с подобни организации;

– Насърчаване на здравословния начин на живот сред децата и младежите;

– Развитие на управленски и лидерски умения на младите хора;

– Популяризиране и развитие на междукултурни програми.

Клубът работи с младежи в дейности, посветени на спорта, но хора от всички възрастови групи имат достъп до организираните събития. CSEM работи ежедневно с местни и доброволци от европейската доброволческа служба (EVS), тъй като счита, че е най-полезно за всички участващи страни. За последните три години CSEM участва в повече от 30 EVS проекта, повечето от тях в областта на спорта и младежта. Работата с младите хора помага да се възприема по-здравословен начин на живот, да се развият предприемачески умения и улесняват личностното развитие.

Международният елемент е със сериозно присъствие в дейността на организацията. Освен доброволци на EVS, тя се опитва винаги да включва международно сътрудничество в дейности и събития. Например през 2015 г. CSEM е привлякла спортисти от 18 различни страни и 20 румънски окръга.

Иновативен елемент за младежта, който CSEM създаде и използва, е „Деветата компетентност – спортната компетентност“. CSEM внесе предложение в Националната агенция и Европейската комисия за въвеждане на спортната компетентност в обучението за възрастни. Клубът смята, че включването на тази компетентност в EUROPASS е много важно, за да се помогне на младежите да се борят със затлъстяването, да създадат навик за здравословен начин на живот и да се грижат за собственото си здраве. CSEM създаде специален тренировъчен план със спортен треньор, като част от учебното пространство, улеснено за доброволците от EVS.

Членове:

Настоящият екип се състои от 31 души (4 учредители и 27, които се присъединяват по-късно). Те идват от различни среди и имат опит в доброволческата дейност и тренировките, както и в организирането на спортни събития за младите хора.

Постоянен персонал:

2 служители/постоянен персонал и 5 служители на непълно работно време, които са ангажирани, когато ситуацията го изисква, в наставничество, организиране на събития, курсове по румънски език, координация и т.н.

Местни доброволци:

CSEM разчита изключително много на подкрепата на местните доброволци за всички наши проекти и събития. Той има специализирана мрежа и определени хора, работещи с тях по време на доброволческия процес и включващи от 10-20 доброволци за малки събития/проекти до над 300 доброволци, какъвто е случаят с Арад Маратон.

Награди през годините:

– Най-популярно събитие в Арад – 2014, 2015 (Arad Marathon)

– Най-популярeн спортен проект в Арад – 2015 г. (Arad Marathon)

– Събитие на годината за любители в окръг Арад – 2015г

– Грамота за участие в общността и насърчаване на доброволчеството – 2015 г.

– Номинирано най-добро събитие в Националната Гала на доброволчеството – 2015 (Arad Marathon)

– Победител в Националната Гала на доброволчеството – 2016 г., Арад Маратон (203 доброволци, повече от 7000 доброволчески часа, 1956 участници)

– Победител в Националната Гала за доброволчество – 2018, Арад Маратон

Повече за организацията:

http://www.experientamultisport.ro/,

www.maratonarad.ro,

www.cautasport.ro.

 

2.) Karasu Genclik, Sanat ve Spor Kulubu Dernegi (KARGENC CLUB)

Клубът е създаден в град Сакария, община Карасу, през 2010 г. като младежка асоциация. Състои се от доброволци – учители, студенти и млади хора. Основната му цел е да насърчава младите хора да се занимават със здравословен начин на живот, да ги държи далеч от лошите навици, да подкрепя тяхното включване в процеса на вземане на решения и активна и отзивчива социална среда. Освен това той се опитва да създаде атмосфера, в която младите хора да се чувстват креативни, свободни и доволни, за да ги държат далеч от заобикалящи ги лоши примери и модели за подражание, подкрепя младите хора да открият собствените си способности.

KARGENC CLUB предоставя курсове по изкуство, театър, музика и спорт за млади хора и студенти. Той също така организира събития като улични фестивали, културни посещения, изложби, съвместни срещи, музикални и танцови организации с доброволни благотворителни организации. В същото време KARGENC CLUB провежда проучвания, които насочват младите хора към техните таланти. В сътрудничество с община Карасу организира туризъм и дейности за превенция от заседнал начин на живот и затлъстяване.

Специални интереси клубът има в следните области:

Превенция на спортни наранявания

Спортните наранявания са неизбежни по време на спортна дейност, така че тази ситуация кара клуба да вземе предвид превенцията на нараняванията за по-добри спортни занимания. В сътрудничество с провинциална дирекция на Националното образование на Сакария, KARGENC CLUB осигурява обучения за превенция на спортни наранявания за учители по физическо възпитание и треньори, които работят с деца и младежи.

Клубът съдейства да се поддържа добра статистика за спортни наранявания на младите хора, заедно с учители по физическо възпитание, чрез следващи турнири, реализирани в училището.

Здравословен живот и двигателна активност

KARGENC CLUB приема истината, че затлъстяването и бездействието са едни от най-големите заплахи за човечеството и основни причини за много заболявания. Поради тази причина се опитва да създаде среда, която насърчава младите хора да спортуват и иска да придобият естествени хранителни навици. Всяка година клубът организира турнири по плажен волейбол и плажен футбол в сътрудничество с община Карасу. Освен това, KARGENC CLUB ангажира младите хора чрез туризъм, традиционни дни за приготвяне на здравословна храна, посещения на села и повишаване на осведомеността за вредата от прекомерната употреба на електронни устройства.

Социално включване

Организиране на масови турнири – тези турнири помагат на младежите, които нямат възможност да спортуват, да ползват спортна инфраструктура.

Традиционни игри

KARGENC CLUB се интересува от традиционните игри и организира улични фестивали, за да се играят традиционни игри за деца в местната общност.

Дейностите, свързани с традиционните игри, се организират в сътрудничество с Провинционална Дирекция „Национално образование“, за да поддържат по още един начин младите хора активни. KARGENC CLUB изследва традиционните игри и провежда обучения на учители в началните училища. Свързан с традиционните игри, клубът изпълнява спортен проект по програма „Еразъм +“, наречен „Традиционните игри се срещат“.

Спортни отбори

KARGENC CLUB се занимава с любителски спорт и всяка година клубните спортисти посещават Международни спортни игри Euroijada с активни отбори по баскетбол, футзал и волейбол.

Околна среда и рециклиране

Клубът произвежда артистични продукти от рециклирани материали и организира изложба от тези продукти на специално отредена улица за рециклиране в градския парк в Карасу. KARGENC CLUB насърчава младите хора да защитават красотата на Карасу, който е известен с изключително дългия си плаж, с подкрепата на община Карасу. Той организира дейности по почистване на брега на Карасу и разходки в Acarlar Longozu, който е лонгозна гора, с учители и млади хора. KARGENC CLUB работи върху плакати за екологично почистване и рециклиране в училищата, подготвя документи, които обръщат внимание на чистотата и рециклирането на околната среда и се опитва да повиши обществената информираност, като ги разпространява в ресторантите в града.

KARGENC CLUB е реализирал повече от 20 проекта за обмен на младежи в областта на социалното включване, междукултурното образование, борбата с тормоза и реч на омразата, приобщаващите училища, здравословния начин на живот, храненето и спорта.